Welkom

In onze gemeente bestaat reeds een aantal jaren een zendingscommissie.De zendingscommissie werkt onder verantwoording van de kerkenraad van onze gemeente.De commissie heeft als doel het, in overeenstemming met de grondslag, beoefenen en ondersteunen van zendingsactiviteiten.Op dit moment richten de zendingsactiviteiten zich voornamelijk op de ondersteuning van het werk van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Malawi.Ds. R.J. Oomen is door onze Hersteld Hervormde Kerk uitgezonden naar Zomba (Malawi) en geeft gestalte aan het opleiden en toerusten van evangelisten.Hij wordt daarbij bijgestaan door de Malawiaanse  predikant Ds. N.K. Banda.

De voorjaarszendingscollecte, de najaarszendingscollecte en de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk zijn bestemd voor dit doel.

Voor vragen of andere bijzonderheden kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden:
Voorzitter: G. Verhagen
Beatrixstraat 1

5161 HR Sprang-Capelle

Tel: 0416-313003

Secretaris: E.J. Treffers
Kamille 27

5161 XX Sprang-Capelle

0416-273309

Penningmeester: W. Schilders-den Besten
Julianalaan 70

5161 BC  Sprang-Capelle

Tel: 0416-275267

“Gaat dan henen, onderwijst al de volken,”

Mattheus 28 : 19a