Welkom

Op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente

‘s Grevelduin en Vrijhoeve Capelle

1 Kor 13:12-13
12Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. 13En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.”

HET GELOOF

GeloofHet kruis is het symbool dat staat voor geloof. Door het geloof wordt de ziel met Christus verbonden, krijgt hij vrede met God en wordt de weg naar de hemel geopend.

DE HOOP

Hoop

Het anker is het teken van hoop. Hoop vervult de ziel met blijde verwachting op de toekomstige dingen en temidden van de vele ontmoedigende dingen die gezien worden, geeft die troost door uitzicht te bieden op de dingen die niet gezien worden.

DE LIEFDE

LiefdeHet hart staat symbool voor liefde. Liefde is de aanzet tot goede werken en vriendelijkheid. Het vormt de basis voor zending,scholen en ziekenhuizen, het is de drijfveer die ervoor zorgt dat mensen eropuit gaan om zielen te winnen.

Nieuwste bericht:

Bevestigings- en Intrededienst

Op woensdag 5 april jongstleden mocht kandidaat J.W. Baan bevestigd worden in het ambt van predikant binnen de Hersteld Hervormde kerk. Dit vond plaats  tijdens de middagdienst in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente van Sprang. Vanwege de grote belangstelling...

Het overige nieuws:

Bevestigings- en Intrededienst

Op woensdag 5 april jongstleden mocht kandidaat J.W. Baan bevestigd worden in het ambt van predikant binnen de Hersteld Hervormde kerk. Dit vond plaats  tijdens de middagdienst in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente van Sprang. Vanwege de grote belangstelling...

Beroep

Met grote dankbaarheid aan de Heere, en in stille verwondering, mag de kerkenraad u bekendmaken dat Kand.J.W.Baan het beroep mocht aannemen. De koning van de Kerk, die alles leidt en bestuurt heeft hem duidelijk de weg gewezen die hij gaan moet. En dan, zoals kand....

Vacant

In de morgendienst op tweede kerstdag 2016 was het afscheid dan definitief. Ds. W.M. v/d Linden hield zijn laatste preek, verbonden aan onze gemeente. De preek werd gehouden vanuit Lucas 2 :21-38 met als kerntekst vs.27-30. Ds. W.M. v/d Linden :"Voor de laatste keer...

Winterfair

Om 14:00 uur beginnen we en gaan door tot ongeveer 21:30 uur, op het plein achter de kerk aan de Raadhuisstraat 116. We bieden een divers assortiment aan. Prachtige bloemstukken, ambachtelijk gebak en erwtensoep gemaakt door de dames van de vrouwenvereniging, snoep...