Welkom

Op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente

’s Grevelduin en Vrijhoeve Capelle

1 Kor 13:12-13
12Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. 13En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.”

HET GELOOF

GeloofHet kruis is het symbool dat staat voor geloof. Door het geloof wordt de ziel met Christus verbonden, krijgt hij vrede met God en wordt de weg naar de hemel geopend.

DE HOOP

Hoop

Het anker is het teken van hoop. Hoop vervult de ziel met blijde verwachting op de toekomstige dingen en temidden van de vele ontmoedigende dingen die gezien worden, geeft die troost door uitzicht te bieden op de dingen die niet gezien worden.

DE LIEFDE

LiefdeHet hart staat symbool voor liefde. Liefde is de aanzet tot goede werken en vriendelijkheid. Het vormt de basis voor zending,scholen en ziekenhuizen, het is de drijfveer die ervoor zorgt dat mensen eropuit gaan om zielen te winnen.