Bezoekwerk Martha

Het doel van bezoekwerk Martha is om leden van onze gemeente met regelmaat te bezoeken. Deze bezoekwerken vinden plaats in aanvulling op de bezoeken die vanuit de kerkenraad plaatsvinden. De bezoeken worden gebracht aan degene die hier behoefte aan hebben. Hierbij wordt met name gedacht aan alleenstaanden, ouderen, zieken en eenzamen. Tijdens het bezoek wordt een luisterend oor gebo- den, kan er een (geestelijk) gesprek plaatsvinden of wordt er een stukje uit de bijbel of een boek voorgelezen.

Als u dit bezoek op prijs stelt, of u weet van een persoon die dit op prijs stelt, dan kunt u contact opnemen met diaken G.Rebel 

Voor vragen of andere bijzonderheden kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden:
Diaken G.Rebel

Beukenlaan 1/1D

5161 TR Sprang-Capelle

0654975267

diaconie@hhgsprangcapelle.nl

“Gaat dan henen, onderwijst al de volken,”

Mattheus 28 : 19a