Het college van kerkvoogden wordt gevormd door:

T.A. Dekkers(Voorzitter)

 

voorzitter-kvd@hhgsprangcapelle.nl

J.A. Treffers (Secretaris)

secretaris-kvd@hhgsprangcapelle.nl

R. van Dongen (Alg. Adjunct)

vandongen@hhgsprangcapelle.nl

H.M. Redeker

financien-kvd@hhgsprangcapelle.nl

Collectebonnen

Vanaf de Covid-19 situatie zijn collectebonnen niet meer te verkrijgen. Wel kunnen de huidige bonnen nog worden gebruikt. Dit kan o.a. bij de collecte zakken bij de uitgang van de kerk.

Ledenmutaties 

De kerkenraad wil graag met de gemeente meeleven.

Het is daarom erg belangrijk om over de juiste gegevens van de gemeenteleden te beschikken.

Vroeger werden zaken als huwelijk, geboorte of verhuizing vaak automatisch doorgegeven aan de kerkelijke gemeente.

Nu is dat niet meer zo en moet onze ledenadministrateur soms veel moeite doen om de juiste gegevens te achterhalen.

Om het u gemakkelijker te maken om wijzigingen door te geven,  heeft de kerkvoogdij een formulier ontwikkeld waarop u zelf de wijzigingen kunt invullen. Klik hier voor het formulier.

Als u het ingevulde formulier terug stuurt, zorgt u ervoor dat onze ledenadministrateur geen spoorzoeker hoeft te zijn.

Het ingevulde formulier kunt vervolgens verzenden, dan krijgt u binnen enkele dagen een bevestiging van ontvangst toegestuurd.