Ouderlingen van de gemeente

Het ambt van ouderling wordt beschouwd als voortzetting van het ambt van oudste dat in het Nieuwe Testament genoemd wordt. De ouderlingen hebben het pastoraal opzicht over de gemeente. De bestuurlijke taak berust bij de kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers d.w.z. mensen die de bovengenoemde ambten uitoefenen. Ouderlingen en diakenen moeten volgens de kerkorde periodiek worden gekozen.

Ouderlingen:
T.A. Dekkers

Heistraat 30

5161 GG Sprang-Capelle

06 57208013

dekkers@hhgsprangcapelle.nl

J. v/d Esch

Akkerwinde 104

5161 XN Sprang-Capelle

0416-282374

vdesch@hhgsprangcapelle.nl

J.W. de Haaij

Julianalaan 14

5161 BB  Sprang-Capelle

0416-530394

dehaaij@hhgsprangcapelle.nl

G.Hardeman (scriba)

Willem de Zwijgerstraat 8

5161 WZ Sprang-Capelle

0416-278399 

06-53295586

g.hardeman@hhgsprangcapelle.nl

scriba@hhgsprangcapelle.nl

 

G.T. Redeker

Akkerwinde 73

5161 XZ Sprang-Capelle

0416-745047

g.redeker@hhgsprangcapelle.nl

R.A.A. Tiemstra

Zuidhollandsedijk 44

5161 HHL Sprang-Capelle

0416-279948

Tiemstra@hhgsprangcapelle.nl

“Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.”

Markus 10 : 14b