Diaconie

Juist in een tijd waarin het economisch minder gaat, blijft het werk van de diaconie nodig. We zien dat de overheid de verantwoordelijkheid wat hulp betreft meer bij de mensen zelf legt. Deze ontwikkeling kan gevolgen hebben in de gemeente. We proberen als diakenen in zulke situaties hulp te bieden.

Naast dit werk steunen we allerlei projecten van diaconale aard, zoals zending, evangelisatie, hulp bij rampen, enz. Wij hopen dat dit werk zijn voortgang mag hebben. Zonder uw gaven kan de diaconie deze taken niet uitvoeren. Als u een bijdrage wilt overmaken, dan kunt u dat doen op rekeningnummer NL68 RABO 0156 5449 97 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve Capelle.

 We horen regelmatig dat ouderen en alleenstaanden naast het huisbezoek weinig ander bezoek ontvangen. Hierdoor voelt men zich vaak eenzaam. De diaconie wil daarin te hulp komen door alle ouderen van 75 jaar en ouder, weduwen, weduwnaars te gaan bezoeken. Het is geen huisbezoek. Het doel van dit bezoek is om belangstelling te tonen en zoals het ‘Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen’ zegt: “met troostelijke redenen uit het Woord Gods, aan de armen en ellendigen hulp te bewijzen”. De diakenen doen dit bezoekwerk op afspraak en nemen hiervoor contact met u op. Mocht u bezoek niet op prijs stellen dan kunt u dat bij het maken van de eerste afspraak aangeven. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met diaken A. Vink.

Diakenen:
Algemeen
diaconie@hhgsprangcapelle.nl
G.C. Rebel (Voorzitter)

Beukenlaan 1/1-D

5161 TR Sprang-Capelle

06-54975267

rebel@hhgsprangcapelle.nl

W.J. Schilders

Julianalaan 70

5161 BC Sprang-Capelle

0416-275267

schilders@hhgsprangcapelle.nl

M.A.J. Verhagen

Trampad 14

5161 HK Sprang-Capelle

0645086724

verhagen@hhgsprangcapelle.nl

A.J. Werther

Wendelnessseweg West 29

5161 ZG Sprang-Capelle

0416-314180

werther@hhgsprangcapelle.nl

  1. “Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak.”
Handelingen 6 : 3