Inleiding

Deze kerk is met zijn ingebruikname in 2008, de jongste kerk van de gemeente van Sprang-Capelle (gemeente Waalwijk).

Geschiedenis van het kerkgebouw

Toen de in 2004 nieuw ontstane Hersteld Hervormde Kerk huisvesting zocht, stond dit pand, waarin de familie Rijken woonde, te koop. Het pand bestond uit een woonhuis met aangrenzend een boerderij. De laatste jaren werd het gebruikt als woonhuis, en in de schuren werden tuinbouwactiviteiten uitgevoerd.

De gemeenteleden hebben het pand laten ombouwen tot een kerk met ongeveer 300 zitplaatsen, waarbij door de leden zelf veel werk is verricht. Het interieur is grotendeels afkomstig van andere kerken en bedrijven. Zo zijn de kerkramen aan de westzijde afkomstig van de oud gereformeerde gemeente in Kinderdijk. Architectenbureau Roos en Ros uit Nieuw Beijerland heeft het pand zodanig omgebouwd dat nog veel oude elementen van de oorspronkelijke bouw zichtbaar zijn. De kerk is in januari 2008 in gebruik genomen. 

Inrichting van de kerk

De kansel komt uit de Lambertuskerk te Raamsdonk. Deze kansel was uit genoemde kerk verwijderd omdat er geen erediensten meer plaatsvonden. De kansel stond opgeslagen in een depot van de gemeente Geertruidenberg. Een van de gemeenteleden was daarvan op de hoogte; er werd contact gezocht en deze kansel is in de Hersteld Hervormde kerk geplaatst. De openingshandeling werd door ouderling-kerkvoogd J.M.E. de Raad en diaken J.Lagrouw verricht. In de muur bij de ingang van de kerk is een steen gemetseld waarop de volgende woorden staat uit 1 Petrus 2 vers 5a ‘Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis’. De kerkdienst ter ingebruikname, werd geleid door de consulent, ds. H van de Ziel. Deze sprak over Genesis 32:30

Het orgel

Het orgel is geschonken door ds. K.J.Kaptein, predikant in onze gemeente in de tijd van de aankoop en verbouwing van het pand. Het orgel is te beschouwen als een groot huiskamerorgel, niet specifiek voor een kerk bedoeld, maar in deze ruimte voldoet het.