Ziet, het Lam Gods…!!!

Opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil, en wanneer Hij wil; door welke dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de Gekruisigde (Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1:3.

Wij zien uit naar een zegenrijke tijd in uw midden en ontmoeten u graag onder het Woord, zowel in de diensten van het Woord, alsook in de persoonlijke contacten.

Schroom niet om contact op te nemen. 

Een hartelijke groet van uw pastor,

Ds. J.W. Baan

Ds. J.W.Baan

jwbaan@hhgsprangcapelle.nl

Contactformulier

11 + 2 =