“En beginnende van diezelve Schrift, verkondigde hem Jezus” (Handelingen 35b).

Op een zeker moment reist er vanuit Jeruzalem een Ethiopiër naar zijn thuisland. Voor één van de grote feesten is hij in Jeruzalem geweest, om daar in het beloofde land de God van Israël te aanbidden. Veel heeft hij van de tempelcultus niet meegekregen. Het was immers verboden terrein voor hem, vanwege zijn achtergrond als eunuch aan het hof van de koningin van Ethiopië. Maar toch, een boekrol van de profeet Jesaja heeft hij bemachtigd. En al lezend in die boekrol vervolgt hij zijn weg van Jeruzalem naar Ethiopië. Hij heeft een stukje van de Bijbel ontvangen, maar veel begrijpt hij er niet van. Toch maar doorlezen…

Plotseling komt er een man naar zijn wagen toesnellen. “Verstaat gij ook hetgeen gij leest?” Het is de diaken Filippus die deze vraag aan die Ethiopiër stelt. Maar hoe zou die man nu weten dat nu juist dit zijn nood is? Het antwoord op dit geheim staat in de Bijbel: het is de Heilige Geest, Die Filippus de weg gewezen heeft: “Sta op, en ga heen tegen het zuiden. Ga toe, en voeg u bij deze wagen”. En Filippus is gegaan. Zo werkt God nog, ook in onze tijd in Brabant.

Het is de liefde van Christus die ons dringt om te getuigen van een Zaligmaker voor deze wereld in nood. Opdat Gods Koninkrijk zal worden uitgebreid, ook onder ons in het zuiden van Nederland. Opdat de naam van JEZUS zal klinken in aanbidding. En beginnende van diezelve Schrift, verkondigde hem Jezus. Opdat ook u / jij voor deze Heere zult buigen in verwondering. Met lege handen, als een bedelaar, roepend naar de hemel: O God, wees mij de zondaar genadig.

Bent u op zoek naar zo’n uitlegger als Filippus? Vraag bij ons een gratis Bijbel aan, zodat u in het mooiste Boek van deze wereld kunt gaan lezen. En wij zullen u dan graag die vraag stellen: Verstaat u ook wat u leest? Om vervolgens, in biddende afhankelijkheid van de Heilige Geest, u de weg te wijzen naar Jezus: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt (Johannes 1:29b).

 

Contact

Dhr. C.J. de Jong
Zuidhollandsdijk 12

5161 HL Sprang-Capelle

0416-277062

dejong@hhgsprangcapelle.nl

Heeft u vragen, of wilt u ook zo’n gratis Bijbel? Neem gerust contact met ons op. Dat kan door middel van het onderstaande contactformulier

 

Contactformulier

Wilt u een gratis Bijbel ontvangen?

10 + 1 =

Links naar andere evangelisatiepagina’s

“Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.”

Johannes 5 : 47