Welkom

In onze gemeente bestaat reeds een aantal jaren een zendingscommissie.De zendingscommissie werkt onder verantwoording van de kerkenraad van onze gemeente.De commissie heeft als doel het, in overeenstemming met de grondslag, beoefenen en ondersteunen van zendingsactiviteiten.Op dit moment richten de zendingsactiviteiten zich voornamelijk op de ondersteuning van het werk van de Reformed Presbyterian Church (RPC) in Malawi.C.J.P. van der Bas is door onze Hersteld Hervormde Kerk uitgezonden naar Zomba (Malawi) en geeft gestalte aan het opleiden en toerusten van evangelisten.Hij wordt daarbij bijgestaan door de Malawiaanse  predikant Ds. N.K. Banda.

De voorjaarszendingscollecte, de najaarszendingscollecte en de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk zijn bestemd voor dit doel.

Voor vragen of andere bijzonderheden kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden:
Voorzitter: Dhr. J de Raad

van der Duinstraat 37

5161 BL Sprang-Capelle

Tel: 06-19465212

Secretaris: Mevr. C Bosma

Kapelmeesterlaan 737

5049 NK Tilburg

06-36003163

Penningmeester: Dhr. M de bie

Ereprijs 21

5161 WB  Sprang-Capelle

Tel: 0416-277685

“Gaat dan henen, onderwijst al de volken,”

Mattheus 28 : 19a