Ouderlingen

Ouderlingen van de gemeente

Het ambt van ouderling wordt beschouwd als voortzetting van het ambt van oudste dat in het Nieuwe Testament genoemd wordt. De ouderlingen hebben het pastoraal opzicht over de gemeente. De bestuurlijke taak berust bij de kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers d.w.z. mensen die de bovengenoemde ambten uitoefenen. Ouderlingen en diakenen moeten volgens de kerkorde periodiek worden gekozen.

Ouderlingen:
T.A. Dekkers
Heistraat 30

5161 GG Sprang-Capelle

0416-274939

dekkers@hhgsprangcapelle.nl

G.T. Redeker

Akkerwinde 73

5161 XZ Sprang-Capelle

0416-745047

g.redeker@hhgsprangcapelle.nl

J.W. de Haaij

Julianalaan 14

5161 BB  Sprang-Capelle

0416-530394

dehaaij@hhgsprangcapelle.nl

A.P. v/d Schans (scriba)
Heistraat 155

5161 GD Sprang-Capelle

0416-313823

vdschans@hhgsprangcapelle.nl

A. Tabbers
Goudvink 51a

5161 SP Sprang-Capelle

0416-277000

tabbers@hhgsprangcapelle.nl

P.J. van der Ven

Vrouwkensvaartsestraat 35 

5165 NN

Waspik

0416-530086

vdven@hhgsprangcapelle.nl

J. v/d Esch

Akkerwinde 104

5161 XN Sprang-Capelle

0416-282374

vdesch@hhgsprangcapelle.nl

“Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.”
Markus 10 : 14b