Ouderlingen

Ouderlingen van de gemeente

Het ambt van ouderling wordt beschouwd als voortzetting van het ambt van oudste dat in het Nieuwe Testament genoemd wordt. De ouderlingen hebben het pastoraal opzicht over de gemeente. De bestuurlijke taak berust bij de kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers d.w.z. mensen die de bovengenoemde ambten uitoefenen. Ouderlingen en diakenen moeten volgens de kerkorde periodiek worden gekozen.

Ouderlingen:

T.A. Dekkers

Heistraat 30

5161 GG Sprang-Capelle

0416-274939

dekkers@hhgsprangcapelle.nl

G.T. Redeker

Dorpsstraat 70

4268 GK Meeuwen

0416-532191

g.redeker@hhgsprangcapelle.nl

J.W. de Haaij

Julianalaan 14

5161 BB  Sprang-Capelle

0416-530394

dehaaij@hhgsprangcapelle.nl

A.P. v/d Schans (scriba)

Heistraat 155

5161 GD Sprang-Capelle

0416-313823

vdschans@hhgsprangcapelle.nl

A. Tabbers

Goudvink 51a

5161 SP Sprang-Capelle

0416-277000

tabbers@hhgsprangcapelle.nl

R.A.A. Tiemstra

Zuidhollandsedijk 44

5161 HL Sprang-Capelle

0416-279948

tiemstra@hhgsprangcapelle.nl

P.J. van der Ven

Akkerwinde 73

5161 XZ

Sprang-Capelle

0416-530086

vdven@hhgsprangcapelle.nl

J.W. van Veen

van der Duinstraat 4

5161 BP Sprang-Capelle

0416-351117

jwvanveen@hhgsprangcapelle.nl

“Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.”

Markus 10 : 14b