Kerktelefoon en Prekenarchief

Series

Bijbelgesprekskring Seizoen 2017-2018 Door Ds. J.W. Baan

1. Efeze – de eerste liefde verlaten, Openbaring 2:1-7

2. Smyrna – zijt getrouw tot de dood, Openbaring 2:8-11

3. Pergamus – de witte keursteen, Openbaring 2:12-17

4. Thyatira – vlucht bij Izébel vandaan, maar hetgeen u hebt, houdt dat, Openbaring 2:18-29

5. Sardis – de naam dat u leeft, maar u bent dood, Openbaring 3:1-6

6. Filadelfia – een geopende deur, Openbaring 3:7-13

7. Laodicea – noch koud, noch heet, Openbaring 3:14-22

"En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap"

Preken Series: