Contactmiddag

Zoals de naam al doet vermoeden, zijn deze bijeenkomsten speciaal voor ouderen en alleenstaanden in de middag, alle gemeenteleden van boven de 60 jaar hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Wij zien altijd weer uit naar uw komst, en naar de komst van nieuwe gezichten, het zijn altijd fijne middagen.

Een middag begint om 14:00 uur en wordt begonnen met het zingen van een psalm en een gebed. Daarna een meditatie door onze predikant. In het tweede gedeelte van de middag wordt meestal een gastspreker gevraagd die een bepaald onderwerp behandelt, al dan niet aan de hand van dia’s.

Rond 16:00 uur hopen we af te ronden met opnieuw zingen en een gebed.

Als het nodig is kan er vervoer voor u worden geregeld. Neemt u dan contact op met één van de leden van de contactmiddagcommissie.

Voor vragen of andere bijzonderheden kunt u eveneens contact op nemen met één van de hiernaast vermelde personen.

 

Contactcommissie
Mw. J.A. van Hoven-Timmermans
R v/d Merwestraat 12

4268 GR Meeuwen

0416-352316

Mw. A.M. Heurter-de Rooy
Schrevelstraat 69

5161 AC Sprang-Capelle

0416-313476

Mw. E.E. Nieuwenhuizen-Bouman
Willem van Gentsvaart 34

5161 AV Sprang-Capelle

0416-311788

“Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.”
Johannes 5 : 47