CATECHISATIE:

Een nieuw catechisatieseizoen gaat van start. Met de jeugd van de gemeente ontmoeten wij elkaar bij een open Bijbel.

De indeling is als volgt:

maandagavond van 18:30-19:15 uur: 12/13 jarigen

maandagavond van 19:15-20.00 uur: 14-15 & 16 jarigen

Dinsdagavond van 20:30-21:15 uur: 17 +

Alle jongeren wil ik van harte oproepen om te komen. Jij wordt verwacht in de groep waar je leeftijd in valt. Maak tijd in je agenda, plan de avonden alvast in, en zorg dat je er bent. Het is elke maandagavond tussen eind september en eind maart (behalve de vakanties en week van biddag en dankdag). De Heere wil dat jij er ook bij bent, omdat ook jij onderwijs nodig hebt in de dingen van de eeuwigheid. Omdat ook jij onderweg bent naar je toekomstige bestemming. En het is mijn hartelijke wens dat er niet één jongere van de gemeente zal afhaken.

Kom trouw en neem je plaats in.

Ik zie naar de ontmoeting met jou uit!

BELIJDENISCATECHISATIE:

Als jij belijdeniscatechisatie wilt volgen, nodig ik je uit om dit aan mij te laten weten. Stel het niet langer uit…! Je kunt ook de belijdeniscatechisatie volgen, terwijl je wellicht dit komende seizoen nog geen belijdenis van het geloof aflegt. Het is nooit verkeerd om een extra jaar belijdeniscatechisatie te volgen (als dat nodig is). Gedurende het seizoen wordt wel duidelijk of jij met 2e Pinksterdag belijdenis van het geloof kunt en wilt afleggen.

De belijdeniscatechisatie avonden zijn wekelijks tussen eind september en begin mei op maandagavond van 20.15-21.45 uur.

 

Misschien is het je vraag wel: zal ik dit jaar wél of niet gaan…? Misschien dat je nog geen antwoorden kunt geven op de vragen die jou worden gesteld? Misschien kun je nog niet persoonlijk getuigen van je geloof in de Heere Jezus? Jongelui, weet één ding: geen belijdenis doen is óók een antwoord. En dat antwoord is dat je tegen de nodigende Heere Jezus zegt: “nee, dank U”…en je stelt het doen van belijdenis (wellicht wéér) voor je uit. Zal er ooit nog wel een moment komen…?

 

Jezus nodigt jou: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke (Johannes 7:37b).

 

Broederlijke groet,

 


Ds. J.W. Baan

“Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.”

Markus 10 : 14b