Welkom

Onze gemeente heeft een vrouwenvereniging, die in de winterperiode, om de twee weken bij elkaar komt op woensdagavond.De winterperiode is van  September tot April.De avonden beginnen om 19:30uur en duren tot 21:30uur.Ze worden gehouden in de bovenzaal van de kerk aan de Raadhuisstraat.

Doel: Het doel van onze vereniging is: het gezamenlijk bezig zijn met het onderzoek van de Bijbel.

Leden: Het gemiddeld aantal leden dat op een avond aanwezig is, varieert van 25 tot 30.Nieuwe leden zijn hartelijk welkom! Er is geen leeftijdsgrens, dus jong en oud is welkom.

Bezigheden: Na de opening lezen we samen een gedeelte uit de Bijbel en een Bijbelstudie uit ons Bijbelstudieboekje,uitgegeven door de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.Na de koffie spreken we hier samen in groepjes over aan de hand van gespreksvragen.We delen de antwoorden met elkaar in de grote groep.Ook trachten we mee te leven met zieke gemeenteleden door middel van een kaartje of bezoek.We zingen samen psalmen en geestelijke liederen en sluiten de avond af met gebed.

Iedereen is van harte welkom!   Maak hier tijd voor!

Naast de gebruikelijke avonden verzorgen de leden van de vrouwenvereniging het verjaardagsfonds.De dames bezorgen op de verjaardag van de gemeenteleden een felicitatie namens de Hersteld Hervormde Gemeente.Door middel van een bijgevoegde envelop kan de jarige dan zijn/haar dankbaarheid tot uitdrukking brengen.

Voor vragen of andere bijzonderheden kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.

 

Bestuur
Presidente: Mw. A.A.H. Tiemstra - Vente

Zuidhollandsedijk 44

5161 HL Sprang-Capelle

0416-279948

2e Presidente: Mw. T.Baan-Pols
Raadhuisstraat 116
5161 BJ Sprang-Capelle 
tel.  0416-533852
Secretaresse: Mw. J.C. Timmermans - Schreuders

Kerkstraat 53

5161 EB  Sprang-Capelle

0416-281443

Penningmeesteresse: Mw. W. ’t Hooft - Haverhals

Grutto 12

5161 SE  Sprang-Capelle

0416-277144

Alg.Adjunct: Mw. W. van der Schans - van Leeuwen

Heistraat 155

5161 CD Sprang-Capelle

0416-282500

“En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed.”
Handelingen 9:36