Invulformulier aanvraag VOG

Versie 1.0, 05-10-2018

  1. Voor wie
  1. Duur regeling
  • Zolang door de burgerlijke overheid nog geen doelmatige regeling is getroffen, waardoor plaatselijke gemeenten zelfstandig een gratis VOG kunnen aanvragen, is deze regeling van kracht.
  1. Formulier

Contactpersoon die de aanvragen beheert en hiervoor verantwoordelijk is:

Naam: …………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………..

Geb. datum: …………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………..

Soort VOG: Standaard wordt de VOG aangevraagd voor functieaspecten 84 en 85, te weten het belast zijn met de zorg van minderjarigen en belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten.
In overleg kunnen ook andere aspecten meegenomen worden. Voor meer informatie: https://www.justis.nl/producten/

vog/vog-aanvragen/naar-welke-gegevens-wordt-gekeken/screeningsprofielen.aspx

Gegevens van hen voor wie een VOG moet worden aangevraagd, de kolommen:

Naam: E-mailadres: Functie waarvoor VOG nodig is: Extra functie-aspecten toetsen: Evt. bijzonderheden:
(Voorletter, tussenvoegsel en achternaam- bij gehuwde vrouwen, hun meisjesnaam) Nee / Ja, te weten….