Actie

Orgel

Samen

met

Elkaar

Weet u nog?

Huidige orgel

 

 Huidige orgel

Weet u het nog? In 2008 betrokken we het Godshuis dat we inmiddels al ruim 13 jaar in gebruik mogen hebben. In die periode, waarin de kosten rondom het realiseren van een nieuw kerkgebouw flink opliepen, schonk Ds. K.J. Kaptein ons zijn huiskamerorgel. Wat waren en zijn we daar dankbaar voor, en wat is er al veel op gespeeld. Naar schatting zijn er 1500 diensten op begeleid. 
Experts gaven aan dat het voor ons als gemeente van groot belang is om het orgel een leidende rol te geven voor een betere samenzang. Echter is de goede verhouding tussen gemeente en orgel uit elkaar gegroeid. Een goed en krachtig orgel zorgt voor een mooie samenzang in de gemeente. 
Daarnaast is het huidige orgel bedoeld als huiskamerorgel en dus minder geschikt voor de begeleiding van de samenzang in een grote ruimte zoals ons kerkgebouw. Enkele jaren geleden is het plan gemaakt om middels acties het benodigde bedrag voor de aanschaf van een nieuw orgel bij elkaar te sparen. Doel was dat de Kerkvoogdij in 2020 in samenspraak met de organisten een nieuw orgel aan zouden schaffen. Gesprekken met een expert over het meest geschikte orgel volgden. Acties werden op touw gezet. En met succes. In 2019 werd maar liefst het prachtige bedrag van ruim € 10.000,- verzameld. 

Covid-19 veranderde echter alles. Naast het niet meer als gemeente samen kunnen komen en gezamenlijk de lofzang aan te heffen, vielen ook nieuwe vervolgacties/markten grotendeels in het water. Dat betekent geen extra geld meer voor het orgelfonds. Om toch het huidige bedrag aan te vullen, doen wij via deze weg een beroep op uw vrijgevigheidU kunt dit hiernaast eenvoudig en snel doen door middel van een eenmalige donatie. Of u kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

NL36RABO0106768859
t.n.v . KVD H.H GEMEENTE ‘S-GREV
o.v.v. ‘orgelfonds’.
 
Hoe lang markten, grootschalige acties en daarmee de onderlinge ontmoetingen nog op zich laten wachten, weten we niet. Wel weten we dat we tot op de dag van vandaag nog mogen samenkomen en (weer) mogen zingen tot Gods eer. Via Ons Kerkblad houden we u op de hoogte van de stand van zaken. Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd melden dat het benodigde bedrag behaald is. En dat alles…. tot opbouw van de gemeente, Zijn Gemeente.
 Hartelijke Groet,
 Uw Kerkvoogdij.

Nieuw OrgelPowered by CouponBirds

Jaar trouwe dienst

Erediensten

Bedrag