welkom

Onze gemeente heeft een mannenvereniging, die in de winterperiode om de 14 dagen samenkomt op een woensdagavond in de bovenzaal van de kerk.

Doel :Het doel van de vereniging is, onder Gods zegen door gezamenlijk onderzoek van Schrift en Belijdenis, de kennis van de Schrift en de Gereformeerde beginselen te vermeerderen.

Leden:Het gemiddeld aantal leden dat op een avond aanwezig is, varieert van 10 tot 15.
Voor alle mannen in onze gemeente geldt dat ze de kennis zouden kunnen gebruiken, die op deze avonden gedeeld wordt.

Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd van harte welkom

Voor vragen of andere bijzonderheden kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden:

 

Bestuur
Voorzitter: Dhr. T.A. Dekkers
Heistraat 30

5161 GG Sprang-Capelle

0416-274939

Secretaris: Dhr. C.J. de Jong
Zuidhollandsedijk 12

5161 HL Sprang-Capelle

0416-277062

Penningmeester: Dhr. W.J. Schilders
Julianalaan 70

5161 BC  Sprang-Capelle

0416-275267

Alg. Adjunct: Dhr. A. Spuibroek
Houtduif 16

5161 SG  Sprang-Capelle

0416-277234

“Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen,

en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd.”

Herbeeën 4 : 13