Jeugdkoor Immanuël is tijdelijk gestopt.

“Zingt den Heere een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.”

Psalm 98:1