Jeugdkoor Immanuël

Welkom op onze pagina

Iedere woensdag van 18.30 – 19.15 uur oefent het jeugdkoor in de hhk te Sprang-Capelle. We zingen dan met (nu nog) 40 kinderen onder begeleiding van onze dirigente Irma van de Weerd. Ook is er orgel- en/of pianobegeleiding. We beginnen om 18:30 tot 19:15 uur. Dus ben jij tussen de 6 en 13 jaar!!! Word dan nu lid van het jeugdkoor.

Het is iedere woensdag weer heel  fijn als we samen zingen tot ere van God. We beginnen met gebed en de avond wordt ook weer afgesloten met gebed.

De contributie bedraagt per maand slechts € 3,50 en dat is uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus.

We worden als koor ook regelmatig uitgenodigd voor een uitvoering. Ben je enthousiast geworden en ben je tussen de 6 en 16 jaar?

Kom ook eens kijken!

Je bent van harte welkom.

Voor vragen of andere bijzonderheden kunt u contact op nemen met één van hiernaast genoemde personen.

De leiding:

Eveline Werther
Wendelnesseweg-West 29

5161 ZG Sprang-Capelle

0416-314180

Dirigente:

Irma v/d Weerd
“Zingt den Heere een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.” Psalm 98:1