Gemeentenieuws

Hier vind u nieuwe en oudere berichten van, en voor de gemeente.
Bevestigings- en Intrededienst

Bevestigings- en Intrededienst

Op woensdag 5 april jongstleden mocht kandidaat J.W. Baan bevestigd worden in het ambt van predikant binnen de Hersteld Hervormde kerk. Dit vond plaats  tijdens de middagdienst in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente van Sprang. Vanwege de grote belangstelling...

Beroep

Met grote dankbaarheid aan de Heere, en in stille verwondering, mag de kerkenraad u bekendmaken dat Kand.J.W.Baan het beroep mocht aannemen. De koning van de Kerk, die alles leidt en bestuurt heeft hem duidelijk de weg gewezen die hij gaan moet. En dan, zoals kand....

Vacant

Vacant

In de morgendienst op tweede kerstdag 2016 was het afscheid dan definitief. Ds. W.M. v/d Linden hield zijn laatste preek, verbonden aan onze gemeente. De preek werd gehouden vanuit Lucas 2 :21-38 met als kerntekst vs.27-30. Ds. W.M. v/d Linden :"Voor de laatste keer...

Winterfair

Winterfair

Om 14:00 uur beginnen we en gaan door tot ongeveer 21:30 uur, op het plein achter de kerk aan de Raadhuisstraat 116. We bieden een divers assortiment aan. Prachtige bloemstukken, ambachtelijk gebak en erwtensoep gemaakt door de dames van de vrouwenvereniging, snoep...