Evangelisatie

Welkom

We hebben allemaal de christelijke opdracht om mensen te bereiken die vervreemd zijn van kerk en evangelie. Daarbij kom je in onze samenleving ook onherroepelijk in contact met mensen die nog nooit van het Evangelie gehoord hebben. En al deze medereizigers naar de eeuwigheid worden door de evangelisatiecommissie benaderd. We hebben dat enige tijd op een vast tijdstip in Kaatsheuvel mogen doen en momenteel mogen we één keer in de maand op woensdagmiddag in Waalwijk op de weekmarkt staan. We beschikken over een mobiele marktkraam, met daarin Bijbels en foldermateriaal in diverse talen. De hulp die we vanuit onze kerkelijke gemeente hebben mogen ervaren, versterkt de band en is een extra stimulans om de Blijde Boodschap uit te dragen. Tevens folderen we ongeveer twee keer per jaar in onze burgerlijke gemeente. Daarnaast zijn we ook betrokken bij het evangelisatiewerk in Oosterhout, waar elke twee weken op zondag een eenvoudige samenkomst, onder leiding van een dominee, gehouden mag worden.

Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende leden:

Dhr. T.A. Dekkers
Dhr. R.F. de Fijter
Dhr. C.J. de Jong
Dhr. A. Tabbers
Mw. E. Snoek-de Vreugd

“Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.”

Johannes 5 : 47