Bevestigings- en Intrededienst

Bevestigings- en Intrededienst

Kandidaat J.W. Baan verbonden aan de Hersteld Hervormde gemeente van ’s Grevelduin- en Vrijhoeve Capelle. Op woensdag 5 april jongstleden mocht kandidaat J.W. Baan bevestigd worden in het ambt van predikant binnen de Hersteld Hervormde kerk. Dit vond plaats  tijdens...