Bevestigings- en Intrededienst

Bevestigings- en Intrededienst

Kandidaat J.W. Baan verbonden aan de Hersteld Hervormde gemeente van ’s Grevelduin- en Vrijhoeve Capelle. Op woensdag 5 april jongstleden mocht kandidaat J.W. Baan bevestigd worden in het ambt van predikant binnen de Hersteld Hervormde kerk. Dit vond plaats  tijdens...

Beroep

Kand. J.W.Baan Heeft het beroep naar onze gemeente mogen aannemen Met grote dankbaarheid aan de Heere, en in stille verwondering, mag de kerkenraad u bekendmaken dat Kand.J.W.Baan het beroep mocht aannemen. De koning van de Kerk, die alles leidt en bestuurt heeft hem...
Vacant

Vacant

Ds. W.M. van der Linden nam op 26-12-2016 definitief afscheid van de gemeente 's Grevelduin en Vrijhoeve Capelle In de morgendienst op tweede kerstdag 2016 was het afscheid dan definitief. Ds. W.M. v/d Linden hield zijn laatste preek, verbonden aan onze gemeente. De...