Seizoen 2022

 Agenda:

20.00-21.00    Bijbellezing

21.00-21.15    koffiepauze

21.15-21.45    gesprekskring

21.45-22.00    afsluitende gesprekken

22.00               afsluiting

De data zijn als volgt:

D.V. 15 feb, 8 mrt, 29 apr

Brieven aan de 7 gemeenten van Azië:

1. Efeze – de eerste liefde verlaten, Openbaring 2:1-7

2. Smyrna – zijt getrouw tot de dood, Openbaring 2:8-11

3. Pergamus – de witte keursteen, Openbaring 2:12-17

4. Thyatira – vlucht bij Izébel vandaan, maar hetgeen u hebt, houdt dat, Openbaring 2:18-29

5. Sardis – de naam dat u leeft, maar u bent dood, Openbaring 3:1-6

6. Filadelfia – een geopende deur, Openbaring 3:7-13

7. Laodicea – noch koud, noch heet, Openbaring 3:14-22

“Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.”
Johannes 5 : 47