Ouderlingen van de gemeente

Het ambt van ouderling wordt beschouwd als voortzetting van het ambt van oudste dat in het Nieuwe Testament genoemd wordt. De ouderlingen hebben het pastoraal opzicht over de gemeente. De bestuurlijke taak berust bij de kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers d.w.z. mensen die de bovengenoemde ambten uitoefenen. Ouderlingen en diakenen moeten volgens de kerkorde periodiek worden gekozen.

Ouderlingen:
R.A.A. Tiemstra

Zuidhollandsedijk 44

5161 HHL Sprang-Capelle

0416-279948

Tiemstra@hhgsprangcapelle.nl

G.T. Redeker

Akkerwinde 73

5161 XZ Sprang-Capelle

0416-745047

g.redeker@hhgsprangcapelle.nl

J.W. de Haaij

Julianalaan 14

5161 BB  Sprang-Capelle

0416-530394

dehaaij@hhgsprangcapelle.nl

A.P. v/d Schans (scriba)
Heistraat 155

5161 GD Sprang-Capelle

0416-313823

vdschans@hhgsprangcapelle.nl

J. v/d Esch

Akkerwinde 104

5161 XN Sprang-Capelle

0416-282374

vdesch@hhgsprangcapelle.nl

G. Hardeman

Willem de Zwijgerstraat 8

5161 HC Sprang-Capelle

06 53295586

ghardeman@hhgsprangcapelle.nl

“Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.”

Markus 10 : 14b